Archiwum projektów

Do tej pory AEGEE-Toruń zorganizowało szereg projektów, w tym:

 

PROJEKTY CYKLICZNE:

 • Local Training Course 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • European Day of Languages 2006, 2009, 2011, 2015

 • Pchli Targ 2011, 2012, 2013, 2014
 • Summer University 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013

 • I PRóba negocjacji  2006, 2007, 2009, 2010, 2011

 • Rekrutacja 2014, 2015

 • Network Meeting 2008, 2012

 

PROJEKTY JEDNORAZOWE

 • Coexist – Europa różnych religii konferencja na temat współistnienia trzech wielkich religii monoteistycznych we współczesnej Europie, Toruń, 6-7 grudnia 2006
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej – konferencja organizowana wraz z Kołem Naukowym Studentów Politologii, Toruń, 8-9 marca 2007

 • Układ Słoneczny pod lupą - wystawa w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki, współorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Astronomii UMK, Toruń, 19 i 21 kwietnia 2007

 • Studia po Bolońsku – konferencja poświęcona procesowi bolońskiemu. Udział w niej wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Zespołu Ekspertów Bolońskich. Toruń, 18 kwietnia 2008

 • ITES- Information Technology European School („Europejskie Warsztaty Technologii Informacyjnych“ ) zorganizowane we współpracy z AEGEE-Europe Information Technologies Working Group oraz AEGEE-Academy (Human Resources Working Group AEGEE-Europe), Toruń, 11-16 maja 2008

 • Magiczne Ferie organizowane przez AEGEE-Toruń wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Dzieci miały okazję uczestniczyć m.in. w zajęciach plastycznych, tanecznych i informatycznych. Toruń, 16-18 lutego 2009

 • YVOTE- warsztaty dla licealistów, happening oraz koncert promujący aktywny udział w wyborach do parlamentu europejskiego

 • Studia dla każdego – projekt promujący edukację na poziomie wyższym wśród gimnazjalistów gminy Lisewo (2009/2010)

 • Magiczne Ferie 2010zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Toruń 18-22 stycznia 2010

 • ROZGRZEJ SIĘ Z AEGEE-Toruńhappening Toruń,22 luty 2011

 • Praktyczny Przewodnik Studencki 2011 – projekt lokalny – przewodnik, który ma pomóc studentom pierwszego roku odnaleźć się w Toruniu, październik 2011

 • Otwórz się na Wschód - realizowany 09 grudnia 2012 roku, jednodniowy projekt w ramach którego odbędą się wykłady, prezentacje, projekcja filmowa oraz spotkania i rozmowy z zaproszonymi gośćmi, którzy przybliża zainteresowanym kulturę, historie i obecną sytuację polityczno – gospodarczą krajów Partnerstwa Wschodniego ( Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii)

 • ONZ wczoraj, dziś, czy(m) będzie jutro? konferencja, Toruń, 3 listopada 2005

 • Spotkanie z Japonią, wykłady, warsztaty oraz pokaz filmów na temat Japonii i języka japońskiego, Toruń, 10 maja 2006

 • TAST Targi Aktywności Studenckiej, Toruń 24 października 2006

 • Andrzejki 2014, projekt o charakterze rozrywkowym, członkowie AEGEE-Toruń “przewidywali” przyszłość gości klubu Cesky Sen

 

Organizacja brała też udział w wielu wydarzeniach innych anten, a także włączała się w pracę nad lokalnymi inicjatywami innych stowarzyszeń.