Informacje

AEGEE to jedna z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich działających w Europie. Powstała w 1985 roku w Paryżu. AEGEE jest organizacją pozarządową, politycznie niezależną i apartyjną. Nie posiada poziomu narodowego, nad oddziałami lokalnymi znajduje się szczebel europejski. Jest otwarta na studentów i młodych ludzi ze wszystkich środowisk, wydziałów i kierunków.

Skrót AEGEE (wymowa polska aeże) pochodzi od francuskiego wyrażenia Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe, co oznacza w języku polskim Europejskie Forum Studentów. Dzisiaj organizacja ta skupia:

  • około 13 000 członków,
  • 200 miast,
  • 40 krajów,

AEGEE powstało w Paryżu w 1985 r. jako platforma dyskusji między młodymi ludźmi na temat przyszłości Europy, dając możliwość prezentacji ich poglądów przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządów krajowych. Od tego czasu oddziały lokalne powstawały w kolejnych miastach akademickich Europy.

AEGEE jest wspierana przez Komisję Europejską. Posiada status doradcy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji i programów nauczania, współpracuje również z UNESCO i OBWE.

Patronami honorowymi organizacji są m.in. Vaclav Havel, Árpád Göncz oraz Rita Süssmund.

 

ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ AEGEE-EUROPE: 

http://www.aegee.org/